TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
„ POD DĘBEM”
W NAKLE NAD NOTECIĄ       

STRONA GŁÓWNA

HISTORIA

WTZ

AKTUALNOŚCI

OSIĄGNIĘCIA

WSPÓŁPRACA

GALERIA ZDJĘĆ

DOFINANSOWANIE

KONTAKT

 
          Dnia 11. 12. 1997 roku w siedzibie Wydziału Oświaty w Nakle spotkali się przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego TPD w Bydgoszczy w osobach:
1. Leszek Juszczak-  prezes
2. Jerzy Kołomyjec- sekretarz Zarządu Wojewódzkiego
3. Helena Feldheim- przewodnicząca Ligii Kobiet Polskich z grupą inicjatywną, która podjęła się reaktywowana działalności TPD na terenie miasta i gminy Nakło w osobach :
1. Krystyna Wegner- Kowalska- Dyr. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
2. Janina Gamla-  ZNP, radna 
3. Tomasz Miłowski- Naczelnik Wydziału Oświaty
4. Anna Strzelecka
5. Andrzej Burzyński
6. Maria Kaczmarek
         W wyniku czego powstaje Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym (koło wielofunkcyjne), skupia dzieci z różnymi schorzeniami.
         Już latem 1998 roku zorganizowaliśmy biwak do Gródka dla 58 osób (dzieci i opiekunowie). Te 5 dni były dla wszystkich niezapomniane. Działalność ta trwa do dnia dzisiejszego. Przewodniczącą Koła jest
Pani Izabela Dyks.
Koło ponadto jest organizatorem:
- turnusów rehabilitacyjnych, 
- biwaków, 
- festynów integracyjnych, 
- wycieczek, 
- wyjazdy na basen,
- wigilię, bale  karnawałowe,
- współpracujemy z organizacjami działającymi na terenie Powiatu.
         Założeniem ludzi działających w kole jest to, iż działacz musi być  rzecznikiem dziecka niezależnie od tego na jakim szczeblu działa. Szczególnie   przywiązujemy dużą wagę do działalności w gminach.
         Koło nasze otwarte jest na wszelkie formy współpracy mogące przynieść korzyści dziecku. Współpracujemy z Zarządem Powiatowym TPD z PCPR, PPPP,  ZOOiR, MGOPS oraz z lokalnymi  mediami.