TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
„ POD DĘBEM”
W NAKLE NAD NOTECIĄ       

STRONA GŁÓWNA

HISTORIA

WTZ

AKTUALNOŚCI

OSIĄGNIĘCIA

WSPÓŁPRACA

GALERIA ZDJĘĆ

DOFINANSOWANIE

KONTAKT

 

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ WTZ

 

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 1 grudnia 2003 roku, siedzibę swoją ma w pomieszczeniach    Domu Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 8; zajmujemy powierzchnię 156 m2 – są to cztery pracownie:
- gospodarstwa domowego,              - stolarsko- rzeźbiarska,         
- obsługa urządzeń biurowych,          - tkacko- krawiecko- rękodzieła.
Stan osobowy uczestników to 20 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.
- stopień znaczny- 10 osób
- stopień umiarkowany- 10 osób.
Wiek uczestników to 22- 35 lat.
Warsztat Terapii Zajęciowej zatrudnia:
  1. Kierownik.
  2. Instruktor terapii zajęciowej- 4 osoby.
  3. Psycholog.
  4. Gł. Księgowy.
  5. Rehabilitant.
  6. Pielęgniarka.
Z Warsztatem współpracuje 3 wolontariuszy, praktykę odbywało 5 studentów Szkół Wyższych.
Nasza kadra to wyspecjalizowani pracownicy, posiadający specjalistyczne przygotowanie do wykonywanej pracy, jednocześnie nadal podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe.
Pierwszy kwartał 2007roku to głównie przygotowania do kiermaszu wielkanocnego, ocena i podsumowanie rehabilitacji, pracy i współpracy z rodziną.
Rada Programowa działająca w WTZ opracowała dla każdego uczestnika indywidualny program rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Rehabilitacja społeczna to wyrabianie zdolności życiowej, kształtowanie właściwych postaw i zachowań w środowisku lokalnym.
Zorganizowaliśmy wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Rabki, na którym przebywała młodzież z WTZ Mrocza i TPD z Nakła. Celem tego łączonego wyjazdu była szeroko pojęta integracja.
W działalności WTZ odbywają się również:
- spotkanie z rodzicami,
- współpraca ze specjalistami,
- kiermasz świąteczny,
- integracja z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Dziennego Pobytu,
- wspólna Wigilia,
- spotkania z ciekawymi ludźmi.
Warsztat Terapii Zajęciowej był organizatorem II Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, gdzie uczestnikami byli podopieczni z WTZ Mrocza, Szubin i Nakło oraz uczniowie szkół specjalnych.
Cel, jaki wytyczyła Rada Programowa na 2007 rok to integracja uczestników z lokalną społecznością, wyrabianie zaradności osobistej, kształtowanie właściwych postaw oraz zachowań w środowisku, współpraca z rodziną- został zrealizowany.
Uczestnicy WTZ czują się potrzebni i niejednokrotnie mogą realizować swoje kiedyś nierealne marzenia poprzez uczestnictwo w Warsztacie, natomiast pracownicy i cała reszta ludzi „dobrego serca” im w tym pomagają.
Natomiast dużym sukcesem naszego Warsztatu było wypromowanie naszego uczestnika do pracy na otwartym rynku pracy, gdzie znalazł zatrudnienie i nadal pracuje.