TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
„ POD DĘBEM”
W NAKLE NAD NOTECIĄ       

STRONA GŁÓWNA

HISTORIA

WTZ

AKTUALNOŚCI

OSIĄGNIĘCIA

WSPÓŁPRACA

GALERIA ZDJĘĆ

DOFINANSOWANIE

KONTAKT

      

10 uczestników naszego Warsztatu zostało obojętnych  szkoleniem, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n. Not. w ramach środków z Europejskiego Funduszu  Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji  społecznej,
Działania 7.1  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej  integracji”
Poddziałanie 7.1.2. pn. „Aktywna integracja  szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu  Nakielskiego”.  
Jego celem było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej  i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
             Pierwszy etap szkolenia, w jakim uczestniczyli beneficjenci to: „Autoprezentacja w elementami wizażu” w dniu 08.07.2010r. Uczestnicy m.in. nauczyli się jak można poprawnie wykonać makijaż na każdą okazję oraz przypomnieli sobie podstawowe zasady dbania o higienę osobistą.
            Kolejny etap to dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny naszych podopiecznych w dniach 10.08.2010 – 24.08.2010 r. w Świnoujściu. Prócz zajęć rehabilitacyjnych  pobyt umiliły naszym podopiecznym m. in. takie atrakcje jak: zwiedzanie miasta, poznanie jego kultury;  rejs statkiem, podczas którego odbył  się wieczorek taneczny. Wycieczka do Berlina - zwiedzanie muzeum oraz  pięknego ogrodu i pałacu w Poczdamie.
            Dnia 15. 10. 2010r. odbyło się szkolenie pn. „Instrukcja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy”. Celem było nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu BHP, PPOŻ oraz udzielania pierwszej pomocy, jak również przygotowanie  do szkoleń stanowiskowych dla osób, które podejmą zatrudnienie . Następne spotkanie to rozmowa niepełnosprawnych beneficjentów projektu z  doradcą zawodowym - „Indywidualne doradztwo zawodowe”.
Szkolenie  zakończono  w restauracji „Art. Cafe” w  dniu 3 grudnia  2010r.  pn. „W odrębności  siła. Jak nie zatracić odrębności kulturowej, a zyskać jedność administracyjną”, podczas którego  beneficjentom zaprezentowano m. in.:
- nasz powiat Nakielski; oraz poszczególne gminy Nakło n. Not., Szubin, Kcynia, Mrocza i Sadki - jednostki samorządu terytorialnego, które leżą w obrębie Krajny i Pałuk;
- twórczość ludową- jako element integracji mieszkańców powiatu.
Ponad to podsumowano całość projektu oraz wręczono wszystkich jego uczestnikom upominki.